Waarom duurzaam bouwen met Bioblocks


De doelstelling van BioBlocks is het ontwikkelen van een innovatieve toepassing voor de overtollige kraggen en het rietplagsel en het vermarkten van het eindproduct, binnen de randvoorwaarden voor milieu, economie en ecologie. Om de grote diversiteit in flora en fauna te behouden dient het verlandingsproces opnieuw gestart te worden door de continu inspanning tot het maken van open water. De rietvelden ontstaan door langzaam dichtgroeien van open wateren met veen waarin rietland ontstaat. Na verloop van tijd worden de rietvelden afgeplagd en/of ontgraven. De vrijkomende materialen worden verzameld, samengeperst en op natuurlijke wijze gedroogd. Hierdoor ontstaat een duurzame bouwblok: BioBlocks.