Biobased bouwen


De productie en toepassing van BioBlocks geschiedt met gebruikmaking van hergroeibare materialen op een dusdanig verantwoorde wijze dat deze materialen beschikbaar blijven en bijdragen aan een hoogwaardige comfortabele en gezonde leefomgeving.

Het gebrek aan grondstoffen gaat in de nabije toekomst een grote uitdaging worden. Een oplossing is biobased bouwen. Dat betekent dat we gebruik moeten maken van grondstoffen uit hergroeibare bronnen.

BioBlocks: bouwmaterialen uit de levende natuur.

BioBlocks zijn na sloop recyclebaar, zelfs onder bepaalde omstandigheden biodegradeble (natuurlijk afbreekbaar) en kunnen dus naar de fabriek teruggebracht worden voor hergebruik (cradle to cradle).

Een ontwerper, wil hij biobased bouwen, dient het gesprek aan te gaan met de opdrachtgevers: Wat bedoelt hij nu precies als hij het heeft over een duurzaam bouwwerk bij de toepassing van BioBlocks?

Bij grotere projecten zie je dat biobased oplossingen vaak sneuvelen om dat ze duurder zijn dan de traditionele oplossingen.

Vanuit de basis is bekend dat biobased materialen goed zijn, maar worden nog te weinig toegepast.

Het is van belang dat biobased bouwen met BioBlocks naast een prachtige lokaal initiatief, ook een geïndustrialiseerde bouwmethode wordt, die nationaal, zelfs internationaal toepasbaar is.

De toepassing van BioBlocks is zeer innovatief, daarom is het van belang dat er snel stappen gezet worden bij biobased bouwen.

Het is belangrijk dat er nog meer onderzoek en testen uitgevoerd worden waardoor de noviteit sneller kan worden geïntroduceerd op de markt. Hierdoor kan men er sneller mee aan de slag, omdat je dan garanties kunt leveren aan opdrachtgevers die erom vragen.

Een biobased ecomony zet voornamelijk in op reststromen, dus het gaat niet ten koste van voedsel.

In Nederland wordt biomassa, wat kraggen en rietplagsel in essentie ook zijn, voornamelijk gebruikt voor de productie van elektriciteit of warmte. Dat is een laagwaardige toepassing, omdat er relatief veel biomassa nodig is. Het produceren van bouwmaterialen, zoals BioBlocks, uit biomassa is vele malen hoogwaardiger. Inmiddels komt hier in Nederland snel meer kennis van en verandering in.

Als we in staat zijn daar meer mee te doen, door de toepassing van BioBlocks, krijgen we een prachtig duurzame economie, waarbij we de kennis wereldwijd kunnen verspreiden.