BIOBLOCKS

Kievitsven 108
5249 JK Rosmalen
(Industrieterrein Kruisstraat)
 +31(0)73-3032716

100% duurzaam & recyclebaar

BUILT BY NATURE

met respect voor flora en fauna gewonnen uit rietvelden

Duurzaamheid

Duurzaamheid is, ook bij BioBlocks, een niet meer weg te denken begrip en gaat over: het gaat lang mee, is weinig onderhevig aan slijtage of bederf en is weinig tot niet milieubelastend. Duurzaamheid heeft ook te maken met de manier waarop we ondernemen en gaat over mens, milieu en maatschappij (maatschappelijk verantwoord ondernemen).

Duurzaamheid is heden ten dage een zeer belangrijk aspect in de bouwwereld. Tegenwoordig dient men alle grondstoffen op een wijze manier te besteden, voor een rooskleurig toekomstperspectief. Hierbij sluiten de BioBlocks naadloos aan!

Duurzaamheid staat voor MEN (Materiaal, Energie en Neveneffecten). Deze drie punten maken van BioBlocks een duurzaam product!

Duurzaamheid heeft niet alleen betrekking op de ecologische aspecten. Economische en sociale aspecten spelen ook een belangrijke rol. Dit alles bepaalt de toekomst van BioBlocks.

BioBlocks is een duurzaam en natuurlijk bouwmateriaal. De kraggen en het rietplagsel als basismaterialen worden met respect voor flora en fauna gewonnen uit rietvelden.